LILL-GĦEŻIEŻ QARREJJA

Ġbarna kważi l-bulettini kollha ta’ kull xahar, L-Ewkaristija – Il-Ħabbar ta’ Ġesù Sagramentat tal-Mons. Lwiġi Vella u qed inġibuhom hawnhekk, wara li aġġornajna l-kitba bl-għajnuna tal-Prof. Charles Briffa mill-Università ta’ Malta. Imma jonqosna xi ħarġiet. Nibqgħu nafuhulu minn qalbna jekk ikun hemm min jgħinna niksbu xi scans, jew fotokopji tagħhom. 

Il-ħarġiet nieqsa huma:
1918 (Sena 11): Jannar u Frar
1920 u 1921 (Snin 13 u 14): is-sentejn kollha
1922 u 1923 (Snin 15 u 16): Settembru u Ottubru
1924 (Sena 17): is-sena kollha.