portada de libro

DUSZA CHRZEŚCIJAŃSKA PRZED TABERNAKULUM

ARCYDZIEŁO CZCIGODNEGO KANONIKA LUDWIKA VELLA'GO