O Patricio Shaw

Urodziłem się w kosmopolitycznym i tętniącym życiem Buenos Aires w 1961 roku i cieszę się, że odkryłem wspaniałe pisma autora tak świętego, jak był prałat Luis Vella.

Moja rodzina ze strony ojca jest przeważnie pochodzenia anglosaskiego i germańskiego, a moja matka w dużej mierze wywodzi się z rodzin hiszpańskich, z których wiele jest zakorzenionych jeszcze przed uzyskaniem przez Argentynę niepodległości.

Odkąd skończyłem 14 lat, pasjonowałem się religią katolicką, tak jak otrzymałem ją od moich przodków i co znajduje odzwierciedlenie w cudach historii.

Bardzo pociągała mnie nauka języków obcych i biegle posługuję się w mniejszym lub większym stopniu angielskim, francuskim, włoskim, portugalskim, łaciną, niemieckim, szwedzkim, duńskim, polskim, czeskim, słowackim, bułgarskim i maltańskim.

Mam podstawy arabskiego, rosyjskiego, starożytnej i współczesnej greki, hebrajskiego, chińskiego i tagalskiego. Studiowałem filozofię, grekę, łacinę i historię cywilizacji śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Maltańskim.

Znajduję wielką wartość i pożytek w filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, która wychodzi od pierwszych zasad bytu, wydedukowanych z obserwacji wszechświata.

Jestem podekscytowany tradycyjną teologią katolicką, a w niej antymodernizmem, esencją autorytetu apostolskiego, Najświętszym Sakramentem, Katolicką Konstytucją Stanów, mariologią, montfortowską metodą niewolnictwa maryjnego, modlitwą, a zwłaszcza Rosario, drugie przyjście Chrystusa, wzajemne powiązanie między łaską a wolną wolą.

Przetłumaczyłem z łaciny cenzurę filozofii kartezjańskiej biskupa Daniela Hueta oraz tezę kardynała Álvaro Cienfuegosa o rzeczywistym i istotnym utrzymywaniu się Duszy Chrystusa w dobrej komunii.

Bardzo cenię sztukę plastyczną, muzyczną i literacką, wierzę w obiektywne i uniwersalne parametry piękna.

Intryguje mnie językoznawstwo, stylistyka, przekład, a w ramach tej mało znanej, ale znakomicie roztropnej szkoły Igora Melczuka. Mieszkam w Kantabrii, gdzie prowadzę życie w odosobnieniu, modlitwie, studiach i pisaniu.